Top

 

indhold
Præsentation, baggrund og mål 
Program
Mødestedet Husets program
Nicinha Raízes de Santo Amaro
Conjunto Regional de Chôro
New Brazilian Quartet & Casa de Samba
Filó Machado Super Quartet
Sucatamania 
Everaldo Ita Okabar
Litteratur, debat, koncert
Debatter, seminarer, foredrag
Udstillinger
Film
Workshop
Organisation og samarbejdspartnere
Adresser
Kontakt
Debatter seminarer, foredrag 

Hensigten med disse arrangementer er at belyse, kontekstualisere og uddybe de specifikke emner som introduceres gennem kunst- og kulturmanifestationerne, såsom genrer og faser i brasiliansk musik, religion, kunst og kultur og kulturel synkretisme. 

Det er ligeledes formålet at skabe en gennemgående, tematisk sammenhæng for hele festivalprogrammet, ved at trække nogle store tematiske linjer: Multikulturelle erfaringer, multietnisk sameksistens, tradition og fornyelse indenfor globale rammer.

Inden for disse linier sætter de forskellige kunstneriske arrangementer nogle særlige temaer på dagsorden, som tages op i en række foredrag, paneldebatter og seminarer om aspekter af brasiliansk kultur, politik og sociale forhold. 

Debatprogrammet vil således belyse og uddybe de enkelte kunstmanifestationer, altid med afsæt i emnets sociale og politiske kontekst hvor musik og populær kultur er en vigtig del af Brasiliens sociale, politiske og menneskelige udvikling. Her belyses musikkens rødder i både samfundsmæssige forhold, religion og kulturel praksis, dens udvikling og skiftende historiske funktioner. 

Det er målet at fremme en tværfaglig dialog og skabe et grænseoverskridende forum, hvor både akademikere, studerende, kunstnere, kunstkritikere og et bredt publikum kan mødes omkring den fælles interesse for brasiliansk kultur.
 

dato/tid  sted arrangment  emne/tittel deltagere
lørdag 1/9
kl. 14.00 – 16.00
Møstings Hus

entré 30 kr.

musikforum Brasiliansk musik og Jazz: rødder, traditioner, udvikling og formidling Magno Bissoli
Luciana Rabello
Jens Lohmann
Thomas Clausen
Jesper Hedegaard 
Mik Aidt
søndag 2/9 
kl. 14 – 18
Møstings  Hus

entré 30 kr.

1/2 dags seminar:2 foredrag + paneldebat Multietnicitet og -kulturalitet, erfaringer og perspektiver: 
Multietniske rødderReligiøs og kulturel synkretismeKulturel pluralisme
Maria de Lourdes Siqueira 
Inger Sjørslev
Tina Jensen
søndag 2/9 
kl. 20
Møstings Hus 

entré 20 kr.

oplæsningsaften baseret på brasiliansk  litteratu Brasiliansk litteratur: ord, rytmer, billeder Peter Poulsen
Tereza Burmeister
skuespillere
Koncert v/ Ivan Bastos & Pedro Amorim 
tirsdag 4/9
kl. 19
Ibis 

entré 30 kr.

foredrag + debat Alternative undervisningsinitiativer: empowerment af unge fra periferien Maria de Lourdes Siqueira  
onsdag 5/9
kl. 20
Møstings Hus 

entré 20 kr.

debataften baseret på brasiliansk  litteratur Brasiliansk litteratur under debat: race, kultur, modernitet Peter Poulsen 
Koncert v/ Filó Machado 
lørdag 8/9
kl.10-16
Møstings Hus

entré 30 kr.

seminar, foredrag + paneldebat  Det multietniske Brasilien: historiske og aktuelle perspektiver Maria de Lourdes Siqueira